Τι κατάστημα θέλετε;

Ένα ηλεκρονικό κατάστημα είναι μια σύνθετη παρουσίαση και απαιτεί ανάλογα με τις ανάγκες αρκετό χρόνο τόσο σε σχεδίαση και υλοποίηση από την πλευρά μας αλλά και στην ενημέρωση και υποστήριξη του από τους ίδιους τους χρήστες του. Ακόμα και σε υπάρχοντα λειτουργικά κατστήματα έχουμε πολλές φορές εντοπίσει προβληματικές υλοποιήσεις που σημάινουν κόστος και χρόνο για το πελάτη να μπορεί να το διαχιριστεί και να το ενημερώσει και χρόνο και χρήμα για την βελτίωση και την αποδοτικότητα του.

Τα βασικά πρώτα ερωτήματα που πρέπει να γνωρίζουμε για την λειτουργία του καταστήματος είναι αρχικά ο όγκος των προϊόντων που θα διαχειρίζετε και όγκος των πελταών που θα εξυπηρετεί. Στην συνέχεια θα πρέπει να γνωρίζουμε το είδος τους, τα χαρακτηριστικά τους και ο τρόπος παρουσίασης τους. Επίσης σημαντικά ερωτήματα είναι πόσο μας απασχολεί η ταχύτητά του, η εμφάνιση του και η διασύνδεση του με εμπορικά προγράμματα.

Σε οποιαδήποτε μορφή του έχουμε την τεχνογνωσία και την διάθεση να μπορέσουμε να σας κατεθύνουμε σε μια λειτουργική και αποτελεσματική λύση για να μπορέσετε να αναπτύξετε διαδικτυακά τις εμπορικές σας πωλήσεις είτε αφορούν χονδρική είτε λιανική με τρόπο απροβλημάτιστο και αδιάλειπτο.

Οι πλατφόρμες που προτείνονται εξαρτώνται κυρίως όπως αναφέραμε και παραπάνω από τον όγκο των προϊόντων και το τρόπο παρουσίασης και πώλησης τους (Αν θα είναι απλός κατάλογος με απλή παρουσίασή τους ή θα περιέχει όλες τις λειτουργικές μονάδες για μια πλήρη διαδικτυακή πώληση προϊόντων).

Οι επαγγελματικές λύσεις που προτείνουμε αφορούν σε κατασκευή – δημιουργία ιστοσελίδων, sites, eshop με διάσημες πλατφόρμες όπως Prestashop, WooCommerce, VirtueMart για να αναπτύξετε διαδικτυακά τις δραστηριότητες σας σε χονδρική ή λιανική, όπου μπορούμε να αναλάβουμε και την υποστήριξη – συντήρηση τους με ανταγωνιστικό κόστος και επαγγελματικές λύσεις.

Joomla

Joomla – Virtuemart

Για μικρά εως κανονικά καταστήματα είτε αφορούν απλούς καταλόγους παρουσίασης των προϊόντων είτε  πλήρης πώληση τους προτείνουμε το Joomla με Virtuemart.
WooCommerce

WordPress – Woocommerce

Σε αντίστοιχη περίπτωση με πολλά περισσότερα εργαλεία και διαμόρφωση προϊόντων με συνδυασμούς ή μεταβλητά προϊόντα, εικονικά προϊόντα και ομαδοποιημένα προϊόντα προτείνετε η λύση του WordPress με WooCommerce αφού περιέχουν τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την δημιουργία τους.

Prestashop

Prestashop

Σε μεγάλα καταστήματα με αρκετά χιλιάδες προϊόντα ή και μεγάλο πελατολόγιο προτείνουμε την λύση του Prestashop όπου μπορεί να διαχειριστεί με ευκολία τό μεγάλο όγκο χωρίς να επηρεάζετε η ταχύτητα του.

Όλες οι προαναφερόμενες πλατφόρμες είναι ανοικτού κώδικα (Open Source) και χρησιμοποιούνται από χιλιάδες χρήστες και sites στο διαδίκτυο εξασφαλίζοντας τις οποιεσδήποτε απειλές, επιθέσεις ή αστοχίες με ενημερώσεις γρήγορα και αξιόλογα.

Επίσης για την βέλτιστη λειτουργικότητα ενός εμπορικού καταστήματος θα πρέπει να γνωρίζετε και τα ακόλουθα:

Η δημιουργία και παρουσίαση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος στο διαδίκτυο προϋποθέτει την αγορά ενός ονόματος (domain) όπου είναι ουσιαστικά η διεύθυνση της και τον εξυπηρετητη (server) όπου θα φιλοξενείτε. Με τα δύο παραπάνω απαραίτητα πρώτα βήματα θα μπορούμε να προχωρήσουμε στις εργασίες για την δημιουργία του eshop σας. 

Οι εργασίες που απαιτούνται για μια σωστή, λειτουργική και καλαίσθητη παρουσία είναι:

Επιτακτική θεωρούμε και την εργασία της Υποστήριξης – Συντήρησης όπου είναι απαραίτητος ο διαρκής και τακτικός έλεγχος του eshop για εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας και την προστασία από κακόβουλες ενέργειες ή επιθέσεις ώστε να λειτουργεί απροβλημάτιστα και αδιάλειπτα.

Ζητήστε μας μια προσφορά ή κάντε μια ερώτηση