Γέφυρες διασύνδεσης με εμπορικές εφαρμογές

Ένα ηλεκρονικό κατάστημα λόγω της πληθώρας προϊόντων του δημιουργεί αρκετά προβλήματα διαχείρισης που αφορούν κυρίως την εισαγωγή – ενημέρωση των προϊόντων, αλλά και τον έλεγχο και διαχείριση των παραγγελιών, των τιμολογιακών αλλαγών και του αποθεματικού των προϊόντων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτεί τον παράλληλο έλεγχο των προϊόντων από δύο σημεία και από τις εμπορικές εφαρμογές αλλά και από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η λύση σύνδεσης του site με την εμπορική εφαρογή (ERP) καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Με την χρήση μόνο του εμπορικού προγράμματος δίνετε η δυνατότητα διαχείρισης και αλλαγής των προϊόντων, χαρακτηρικών, τιμών, αποθεμάτων κ.α. από ένα σημείο και ταυτόχρονα να έχουμε έλεγχο των παραγγελιών και πωλήσεων του φυσικού και ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η υπηρεσία αυτή απαιτεί να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης από την εμπορική εφαρμογή καθώς και καλή επικοινωνία με τους συνεργάτες που την έχουν υλοποιήσει. Έχουμε ήδη υλοποίησεις και μεγάλη εμπειρία σε διασυνδέσεις με εμπορικές εφαρμογές όπως Softone ERP και Galaxy σε περιβάλλοντα WooCommerce και Prestashop.

Ζητήστε μας μια προσφορά ή κάντε μια ερώτηση