Σχετικά προϊόντα σε συνδυασμό

To πρόσθετο (module) είναι λειτουργικό σε eshop με Prestashop και προτείνει εναλλακτικά σχετικά προϊόντα σε απόθεμα και διαθέσιμα για παραγγελία όταν ο επιλεγμένος συνδυασμός δεν έχει απόθεμα.

Το module έχει την δυνατότητα να επιλέξουμε τον αριθμό των προϊόντων που θέλουμε να εμφανίσουμε και αρχικά φέρνει όσα προϊόντα υπάρχουν ώς “Σχετικά προϊόντα” στην διαμόρφωση του προϊόντος  και έχουν απόθεμα για τον επιλεγμένο συνδυασμό. Αν δεν βρεί τον απαιτούμενο αριθμό βρίσκει παρόμοια προϊόντα που έχουν τον ίδιο κατασκευαστή και ανήκουν στην ίδια κατηγορία.

Στην διαμόρφωση μπορούμε να επιλέξουμε να έρχονται προϊόντα με παρόμοια τιμή υπολογίζοντας με ποσοστό την διαφορά τιμής των ενναλακτικών προϊόντων με το βασικό. Αν τα προτεινόμενα προϊόντα δεν επαρκούν τότε αυτόματα αυξάνει το έυρος της τιμής μέχρι να βρεθούν όσα προϊόνατ έχουμε επιλέξει να εμφανίζονται

Τα προϊόντα που θα προβληθούν ταξινομούνται με βάση την τιμή σε αύξουσα η φθίνουσα φορά.

Το πρόσθετο έχει την δυνατότητα να τροποποιηθεί κατα παραγγελία σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε καταστήματος.

 

Παράδειγμα εφαρμογής πρόσθετου

Σελίδα προϊόντος

Διαχείριση πρόσθετου

Add a Comment

Your email address will not be published.